WAAR STAAN WIJ?

  • December 2016        20161220_120431751

 

Waar staan wij?

 

De headline die nieuwsgierigheid opwekt, een ‘eyeopener’ voor elke werkgever en werknemer om samen te willen streven naar een positieve werkrelatie.

Tijdens het werk ben je jezelf er niet continue van bewust als je spreekt over het hoe en Waar staan wij?

Dit is niet zo raar want de meeste dagelijkse dingen die je doet, de gevoelens die je daarbij hebt en de daarbij behorende emoties komen spontaan op of zijn een automatisme.

Gewoon, omdat het is zoals het is. 

Het jezelf bezig houden met Waar staan wij? is naar mijn idee een zinvolle manier om mee te willen bewegen naar een andere visie en missie.

Weet wat er leeft op de werkvloer, dit schept ruimte voor openheid en duidelijkheid.

Dit is een goede reden voor werkgevers en medewerkers om samen het lef te hebben een weg in te slaan als het gaat om the different ways of thinking?

Ben je ervan overtuigd dat een verandering nut heeft en waarde toevoegt dan is het makkelijker om er in mee te bewegen.

 

De praktijk

Heel herkenbaar voor medewerkers is het gevoel dat er van alle kanten aan je wordt getrokken. Desondanks voldoe je aan de verplichtingen en verwachtingen die gelden tijdens het werk.

Werkgevers zijn op hun beurt gemoeid met andere taken en voor hen geldt hetzelfde.

Kortom, er wordt verwacht dat een ieder zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Daar is op zich niets op aan te merken, regels zijn er nu eenmaal en dat vergt een bepaalde mate van aanpassingsvermogen.

Mensen hebben bepaalde verwachtingen en verplichtingen maar zijn (nog) niet op de hoogte van wat het precies inhoudt of zijn zich er niet geheel van bewust.

Er kunnen situaties of omstandigheden zijn die zich voordoen waarom je iets op een bepaalde manier doet en waardoor je juist wel of niet je mening geeft of dit durft uit te spreken.

 

Hieronder een korte beschrijving van twee scenario’s.

The worst scenario

Er heerst een bewuste of onbewuste afstand tussen werkgevers en hun medewerkers.

Is er sprake van hiërarchie of voelt het als een hiërarchie?

Dat zijn twee verschillende dingen. Het één is een feit, het ander een gevoel van beleving.

 

De sfeer op het werk is gespannen, er is ontevredenheid over je functioneren, er is geen waardering of erkenning betreft je competenties en inspanningen die je levert tijdens het werk of het gedrag onderling laat te wensen over.

Er wordt je geen gelegenheid geboden voor zelfontplooiing en ontwikkeling.

Het worst scenario demotiveert en kan jezelf enigszins of sterk beïnvloeden.

 

The likable scenario

Zijn er tijdens het werk fijne situaties en omstandigheden waardoor je gemotiveerd raakt, laat jezelf dan horen en laat jouw enthousiasme en gemotiveerd gedrag zien.

Het benoemen hiervan heeft een positief effect in het algemeen op de werkvloer.

De synergie in de context van ‘Waar staan wij?’ brengt voor beide partijen meer respect en plezier op de werkvloer.

 

Niet elke medewerker voelt zich geroepen of heeft niet het lef het voortouw te nemen een gesprek aan te gaan met hun werkgever. Het bespreekbaar maken van bepaalde gevoelige, werkgerelateerde onderwerpen schijnt in de praktijk niet zo makkelijk te zijn. De reden kan zijn omdat de drempel te hoog is.

Het lef om samen de aandacht te richten betreft de bovenstaande scenario’s op dat wat er leeft op de werkvloer, verrijkt het plezierig werken.

DE LEFMETHODE (Leer En Focus ) helpt het worst scenario naar de achtergrond te plaatsen om het vervolgens naar een hoger level, het likable scenario te brengen.

Het is de stimulans waarmee bewustwording wordt gecreëerd betreft situaties en omstandigheden die zich voordoen tijdens het werk. Het resultaat is het durven samenwerken naar een optimale werksituatie.

De leidraad

Richt samen de focus op het Waar staan wij?

Maak het bespreekbaar, heb lef en maak het proactief.

Communiceer concreet, doe dit met een informele open houding en bouw aan een betere onderlinge werkrelatie om die onbewuste of bewuste afstand minder groot te maken.

 

Een goede samenwerking geeft voldoening en inspiratie om de volgende uitdaging weer aan te gaan.

samen-kun-je-meer-websit-blog-waar-sta-ik

 

Ik help werkgevers en ondersteun hun medewerkers om samen professioneel actief aanwezig te zijn op de werkvloer.

Stel je vraag over DE LEFMETHODE

Neem gerust vrijblijvend contact op: info@annemarieleuverinkadvies.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *