HET MENSELIJK KAPITAAL BINNEN DE ORGANISATIE

De headline spreekt voor zich maar wordt er in de praktijk ook voldoende aandacht aan besteedt?

 

Terug in de tijd

Wetenschappelijk zijn er eerdere onderzoeken gedaan naar het menselijk kapitaal van een organisatie, zoals het Scientific Management (Frederick W.Taylor) die onderzoek deed naar wetenschappelijk (objectief) de beste methode om effectief arbeidskrachten in te zetten en daarmee de productiviteit te verhogen.

Kort samengevat, deze benadering kreeg veel kritiek omdat de mens niet centraal stond binnen de organisatie.

Daarna kwam als reactie op het Scientific Management, de Human Relations benadering (Elton Mayo), die de menselijke betrekkingen (behoeften) centraal zette. Elton Mayo concludeerde dat medewerkers beter gingen presteren wanneer zijzelf meer aandacht kregen en doordat de aandacht ook werd gevestigd op de arbeidsomstandigheden.

Het doel was dat medewerkers beter gemotiveerd raakten en daardoor beter complexe taken konden uitvoeren. https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeid/human-relations-1945-1960

Andere vertegenwoordigers waren o.a. Frederick Herzberg en Abraham Maslow die invloed hadden op sociale, menselijke betrekkingen. http://www.leaufort.nl/wp-content/uploads/2012/01/Motivatietheorie-van-Herzberg-web.jpg

 

Wil je meer nog meer informatie over deze theorieën? Kijk op internet.

 

Een verhaal uit de praktijk

Ik kom dagelijks met mensen in gesprek en dan hoor je verhalen over verschillende situaties (werk, privé) die van invloed zijn op de eigen houding en het gedrag. Dat die invloeden het een en ander teweeg brengt bij mensen is dan ook niet vreemd.

Dit verhaal zoals hieronder beschreven heeft betrekking op een werksituatie.

Een leidinggevende vertelt dat zijn werkgever niet open staat voor het opperen van zijn ideeën. Laat staan voor de menselijke aspecten die de prestaties van medewerkers verbeteren.

Met het bedrijf gaat het al jaren goed dus je zou denken; de strategie (productie, te behalen omzet) werkt.

De strategie kan dan werken maar het blijkt dat de medewerkers minder gemotiveerd raken. De medewerkers hebben het gevoel dat zij alleen maar moeten produceren en dat zonder enige positieve, constructieve feedback van hun werkgever.

De leidinggevende vindt verdere ontwikkeling en betrokkenheid t.a.v. de medewerkers belangrijk en heeft zijn ideeën hierover voorgesteld aan zijn werkgever.

Het blijkt dat de deur is dicht gegooid.

Duidelijk wordt tijdens het gesprek dat er een hiërarchie heerst binnen dit bedrijf die te omschrijven is als ‘star’.

Ook bekend is, dat er in het verleden door ex-collega leidinggevenden, pogingen zijn gedaan om het voorstel te doen, een mensgerichte benadering te profileren.

Helaas, wat betreft de werkgever, staat het uitdragen van een mensgerichte benadering niet boven aan de lijst. Spijtig want op deze manier is het lastig je medewerkers enthousiast en gemotiveerd te houden. Enthousiaste, gemotiveerde en actief betrokken medewerkers tellen voor twee en zijn een belangrijke spil op de werkvloer.

Mijn inzien verdient deze leidinggevende een compliment.

Hij investeert in het belang van de medewerkers door ze te betrekken bij het ‘reilen en zeilen’ binnen het bedrijf. Het is zijn doel om het prettig werken naar een Higher Level te brengen. De werkgever zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

Je mag ervan uitgaan dat de werkgever belangstelling heeft voor zijn/haar medewerkers.

Belangstelling tonen voor je medewerkers zou op zijn minst als vanzelfsprekend binnen elke organisatie/bedrijf  een ‘state of mind’ (houding, instelling) moeten zijn.

Een mensgerichte benadering top-down is van groot belang want medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het bedrijf.

Medewerkers willen verantwoordelijkheid (uitzonderingen daargelaten) en serieus genomen worden.

Een hiërarchie die star is, zou door het uitdragen van een mildere benadering ook haar doel kunnen bereiken. De weg ernaar toe is het streven naar ‘een andere kijk’ op verandering.

 

De moraal (motief) van het verhaal

Creëer een leermoment door de aandacht (meer) te vestigen op de aspecten die te maken hebben ten opzichte van  de menselijke betrekkingen.

Het jezelf als werkgever en je medewerkers gunnen om in een prettige, veilige, vertrouwde werkomgeving te mogen werken.

Voor beide partijen is de achterliggende gedachte, het realiseren van een win-win situatie, de meest wenselijke situatie.

 

Het begrip begrijpen en begrepen hebben

Wel zo belangrijk is dat de werkgever begrip toont en zich verdiept in het welzijn van zijn medewerkers en andersom geldt voor medewerkers dat zij begrip tonen voor de prioriteiten en belangen van de werkgever.

 

 

 

           →         

 

           →                 

 

Wanneer je medewerkers betrekt bij dat wat er ‘leeft’ op de werkvloer en vervolgens met elkaar in gesprek blijft, ontstaan er mogelijkheden tot inzicht, voor het creëren van (positieve) veranderingen. Zorg voor ‘cohesie’ (aantrekkingskracht) ten behoeve van een ‘gezonde’ onderlinge werkrelatie.

 

Bewustwording, een stap in de goede richting

De hierboven geschreven specifieke situatie kan voorkomen in elk willekeurig bedrijf.

Duidelijk moet zijn, dat wanneer je ‘één keer met je vingers knipt’ het nog niet betekent dat dit direct vruchten afwerpt. De heersende cultuur van een bedrijf is niet een, twee, drie aan te passen of te veranderen. Met de instelling van een positief en open mensgerichte benadering is het mogelijk de aansturing op een begripvolle wijze en met succes te realiseren.

 

• Een hiërarchie die starheid uitdraagt zou kunnen worden omgezet naar een hiërarchie die mildheid uitdraagt.

• Zelfreflectie en bewustwording helpen daarbij.

• Weet wat er zich beweegt in alle lagen binnen je bedrijf.

• Zie de ontwikkeling van je medewerkers als positieve groei.

• Kijk naar (op voorhanden zijnde) veranderingen als een lust en niet als zij het een last.

• Doe er je voordeel mee.

 

Positief

Wat gezegd mag worden is, dat tegenwoordig steeds meer bedrijven streven naar het profileren van een mensgerichte benadering.

De combinatie betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen verbindt mensen en zorgt voor een optimale onderlinge werkrelatie en samenwerking.

Quote

‘De waarde waarom men iets wil doen, wordt gezien wanneer men het nut ervan inziet.’

 

Wil je meer tips, betreft de verschillende aspecten die heersen op de werkvloer, zodat je medewerkers het ‘prettig werken’ met enthousiasme en een gemotiveerde drive hun werk kunnen blijven doen?

 

Ik help werkgevers en begeleid hun medewerkers om het werken zo aangenaam mogelijk te maken.

Durf vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen en laat je e-mail adres achter.

www.annemarieleuverinkadvies.nl

info@annemarieleuverinkadvies.nl

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *